ΤΑΙΝΙΕΣ ANTICORROSIVE (ΓΡΑΣΣΟΥ)

Οι ταινίες γράσσου(Anticorrosive tapes) είναι ειδικά σχεδιασμένες για την προστασία μεταλλικών κατασκευών, εναέριων κατασκευών, υπόγειων και βυθισμένων(υποθαλάσσιων) κατασκευών από σκουριά και διάβρωση. 

Εφαρμογές: 

  • Σωλήνες ύδρευσης, αναχώματα, πετρελαιαγωγοί κ.λπ. 
  • Σωλήνες και βιομηχανικές κατασκευές 
  • Σφιγκτήρες, βαλβίδες και εξαρτήματα σωληνώσεων 
  • Βυθισμένα τμήματα τοίχων και πασσάλων κρηπιδωμάτων 
  • Βάσεις αναρτήσεων 
  • Προσωρινή προστασία κατεργασμένων εξαρτημάτων 
IMPA CODE Width Length Rolls/Box
812471 50 mm (2”) 10 m (32.8 ft) 36
812472 100 mm (4”) 10 m (32.8 ft) 18
 

Δεν υπάρχουν προϊόντα που να ταιριάζουν με την επιλογή.