Η εταιρεια

 

Η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΛΕΡΗΣ ιδρύθηκε το 1984 με έδρα της τον Πειραιά και σκοπό την εισαγωγή και διακίνηση στην εγχώρια αγορά, βιομηχανικών υλικών και συγκεκριμένα σταθεροποιητικών, θερμομονωτικών και άλλων προϊόντων για τις ανάγκες της Βιομηχανίας και κυρίως της Ναυτιλίας.

Η εταιρεία στεγάζεται από το 2000, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της επί της οδού Αιτωλικού 29 στο Πειραιά και εξυπηρετεί μονάδες και καταστήματα σε όλη την Ελλάδα

"Έχουμε ξεκινήσει αυτή την επιχείρηση πιστεύοντας ότι η εξέλιξη και η ανάπτυξη για να έχουν την πραγματική τους έννοια, πρέπει να έχουν στόχο την τιμιότητα, την ειλικρίνεια και το σεβασμό στον άνθρωπο.

Όπως παλιά, έτσι και σήμερα αλλά και μελλοντικά η αποφασιστικότητά μας βασίζεται στις παραπάνω αρχές και αναμφίβολες αξίες."

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ ΚΟΛΛΕΡΗΣ