ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Μονώσεις και Κατασκευές για Μηχανοστάσια

Πολυστρωματικοί Διαστολικοί Σύνδεσμοι Οχετών Εξαγωγής Καυσαερίων

Κατάλληλοι για Θερμοκρασίες έως 1100 βαθμούς